AURELAN
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable y Jurídica en Donostia - San Sebastián. Inmobiliaria Donosti

Asesoría e Inmobiliaria

TARIFAS AUTOTAXIS 2006 - AYUNTAMIENTO DONOSTIA

1. TARIFA LANEGUNAK-EGUNEZKOA (07:00-22:00) / TARIFA 1 LABORABLES-DIURNA (De 7 a 22 Horas)
Gutxienezko tarifa / Tarifa mínima
(5 minutuko edo 1.500 m-ko salbuespena) / (Exención 5 minutos – 1.500 m) 3,77 €
Egindako km-ko / Km recorrido 0,60 €
Zain egondako orduko / Hora de espera 17,43 €
2. TARIFA, LARUNBATAK (12:00etatik aurrera), JAIEGUNAK, GAUAK (22:00 etatik 07:00etara)
Gutxienezko tarifa / Tarifa mínima
(5 minutuko edo 1.500 m-ko salbuespena) / (Exención 5 minutos y 1.500 m) 4,45 €
Egindako km-ko / Km recorrido 0,94 €
Zain egondako orduko / Hora de espera 23,61€. Más información

Enlace permanente · 29 de noviembre de 2005