AURELAN
Asesoría Fiscal, Laboral, Contable y Jurídica en Donostia - San Sebastián. Inmobiliaria Donosti

Asesoría e Inmobiliaria

Azpiproduktu eta sukalde-hondakinei buruz Dekretua

Dekretu honen xedea Euskal Autonomia Erkidegoan sortzen diren eta gizakiek jateko ez diren animalia-jatorriko azpiproduktuei eta sukalde-hondakinei aplika dakizkiekeen xedapen bereziak ezartzea da.
Azpiproduktu horiek edonola ere ezin izango dira hiri-hondakintzat jo; hortaz ezin izango dira laga hiri-hondakinentzat prestatutako espazioetan edo edukiontzietan.
Animalia-azpiproduktuen bilketari, garraioari, biltegiratzeari, manipulazioari, eraldaketari eta erabilerari edo ezabaketari aplikatuko zaie, betiere aipatutako azpiproduktuek ez dezaten sor inolako arriskurik animalien edo gizakien osasunean. Argibide gehiago

Enlace permanente · 26 de septiembre de 2005